Tolling seminář v ČR

posted in: Novinky | 0

Pod vedením pana rozhodčího Sverkera Haraldssona ze Švédska jsme se zúčastnili s Jacym zcela prvního Tolling semináře v České republice, který byl zakončený neoficiálními Tolling testy!

Jacy v té době 11 měsíční mladý pes si vedl výborně!